top_banner_turizmus_1.png top_banner_turizmus_2.png top_banner_turizmus_3.png

 A Vizsolyi Biblia

Károli Gáspár 1590-re lett készen a Biblia első teljes magyar nyelvű  fordításával. Ezen az oldalon az ő és Mantskovit Bálint nyomdászmester munkásságáról, valamint  a Vizsolyi Biblia történetéről olvashatnak a kedves olvasók.

 

A Biblia

„…szabad mindenkinek az Isten házába ajándékot vinni; egyebek vigyenek aranyat, ezüstöt, drágaköveket, én azt viszem, amit vihetek, tudniillik magyar nyelven az egész Bibliát.”

Így ír visszaemlékezésében Károlyi Gáspár, magyar Bibliafordítónk. 
E kiemelkedő munkájának célja az volt, hogy minden magyar ember megértse Isten igéjét és így szólíthassa meg imáiban.  Maga a fordító Nagykárolyban született (innen a vezetéknév is) később Brassóban, Wittenbergben tanult, majd Göncre került ahol a Kassavölgyi, majd az Abaúji, ezek után pedig Abaúj-Tornai  egyházmegye seniora lett. 
Itt kezdte meg a fordító munkát az 1570-es évek elején. Több fordító társa volt, de az első magyar nyelvű teljes fordítást ő gondozta, szerkesztette és sajtó alá rendezte.

A fordítás kéziratait Göncről Vizsolyba, egyik fő segédje Szenczi Molnár Albert hordta át, hol gyalogszerrel, hol lovaskocsin. 
A nyomdászmester, Matskovit Bálint 1588 második felében költözött Galgócról Vizsolyba, a nyomdájával együtt. Vizsolyra több szempont miatt esett a választás. Egyrészt közel volt Gönchöz, másrészt pedig félreeső és biztonságos helyen volt a nyugodt környezetet igénylő munkához, mely az akkori három részre szakadt ország háborús időszakaiban ez különösen is fontos volt. A biztonságos munkát még az is elősegítette, hogy akkoriban Vizsoly birtokosa Rákóczi Zsigmond fejedelem volt, aki elhivatottsággal támogatta ezt a munkát.
A nyomtatás 1589 Február 18-án kezdődött és 1590 Július 20-án fejeződött be. Ezt bizonyítva hirdeti a Vizsolyi Biblia utolsó lapja, melyen nyelvtani pontossággal ez áll:

„Visolban kezdettetett böyt elsőszombaton, az az 18. napián böyt elő hauának 1589. esztendőben. Es el vegeztetett Istennec kegyelmességéből, 20 napián szent Iacab hauának, Christus Wrunk születése után ennyi esztendőben 1590. Kiből diczértesséc az Wrunk áldandó szent Neue mind öröckön öröcké, Amen.”

Ugye milyen érdekes olvasni az akkori írást?  Természetesen ez azért furcsa és nyelvtörő számunkra mert több száz évvel ezelőtt a nyelvtani szabályok még másak voltak, valamint a nyomdászok is német betűket használtak kiegészítésként. Ha a kedves látogató beletekint a Vizsolyban kiállított Bibliába, ugyanezzel a régies nyelvezettel találkozik. 
A  nyomtatáshoz négy sajtógépet használtak. Ennek egyik korhű másolata ma is megtalálható a vizsolyi református templomban. A Vizsolyi Biblia elkészítéséhez szükséges papírt Lengyelországból hozták, amiért jó minőségű Tokaj hegyaljai borral fizettek. Másfél év alatt 800 példányt nyomtattak belőle, ebből 57 darab maradt fent világszerte.  Egy Vizsolyi Biblia 6 kg és 2.412 oldalt tartalmaz.  
Az Árpád kori templomunkban kiállított Bibliát 2002 Február 10-én hajnali 2 óra 17 perckor lopták el, majd 2003 Október 29.-én a rendőrség segítségével sértetlenül megkerült. Ezután restaurálásra vitték el, majd 2008 December 10-én a Parlamentben adták vissza a gyülekezetünknek, majd ezután fegyveres rendőri kísérettel hozták haza Vizsolyba. Az eltűnés és a restaurálás időszaka alatt az Országos Széchényi Könyvtár biztosított egy példányt a látogatók számára. 

Az ellopott és megkerült  példány jóval szigorúbb biztonsági körülmények között, újra megtekinthető a vizsolyi református templomban.


Szeretettel várunk minden kedves látogatót, tekintsék meg e nemzeti kincsünket, melynek nagy szerepe volt a magyarság és a magyar nyelv fennmaradásában.

 

 

 
Megosztás

Kövessen bennünket Facebookon is: